Ny kontorvilla for Andenæs Eiendom

Drammensveien 201


Kontorvillaen bygges i grøntområde der det står flere vakre, gamle trær. Bygningen rommer blant annet kontorer, møterom og kantine. Bygningen er på totalt 2200 kvm inkludert kjeller. Krav til energibruk er 125 kWh/m2år, klasse B. Prosjektet omfatter også utsmykning av glassfasader som tolker de grønne omgivelsene.

Ferdigstilt 2013.