Tana Bru kirke

Tredjeplass i åpen arkitektkonkurranse, 2014

Prinsipp

Det foreslås å bygge en kirke som en utvidelse av tomtens eksisterende menighetshus. I et kaldt klima er dette en fordel, da kirkelige og administrative funksjoner vil kunne foregå under samme tak. Menighetshuset etterisoleres og kles med samme kledning som det nye bygningsvolumet, slik at den nye kirken fremstår som én bygning.

I det nye volumet ligger en "gatestruktur" sentralt. Hovedgaten løper fra kirkens hovedinngang i vest gjennom hele bygningens lengde der den knytter seg til korridoren i menighetshuset.

Fra hovedgaten er det tilgang til alle kirkens hovedrom- og funksjoner; kirkerommets forrom, garderober, wc, kjøkken/torg, grupperom, sakristi, samt direkte inngang til kirkerommet for prest og organist. En tverrgate løper fra sideinngangen i nord, via det innvendige kirketorget i midten av volumet, fra sakristiet og over alteret der det avsluttes i et stort vindu for sidelysinnslipp. Gatestrukturen er et moderne tilsvar på den klassiske korsplanen. På "torget",der de to gatene krysser, ligger kirkens nye kjøkken og kirkecafé.

Plassering

Tomten ligger lite synlig til, og bygningens utforming gjør at den glir inn i terrenget. Det er dermed lagt opp til et 20 meter høyt utendørs klokketårn som markerer kirkens nærvær. Klokketårnet ligger på kirkens forplass, i forlengelse av aksen dannet av hovedgaten. Tomten rundt kirken opparbeides med steinlagte gangveier og variert landskap.

Kirkerommet

Kirkerommet har smale lysinnslipp langs randen av himlingen, og et stort side-/overlysinslipp over alteret. Over alteret henger en polert stålskulptur, som vil spre lyset og kaste et diffust lysspill ned på alteret. Om kvelden og i mørketiden vil lyskastere inne i kirken lyse opp stålskulpturen, slik at lysspillet blir synlig utenfra. Glassflatene rundt alteret er vendt slik at solog dagslys vil treffe stålskulpturen direkte mellom kl. 11 og 12. Slik vil menigheten kunne se et markant skift i lyset midt under søndagsgudstjenesten. Tilsvarende vil midnattsgudstjenester om sommeren kunne oppleve det samme fenomenet, da med sol fra nord. Kirkerommet er utformet som et fleksibelt rom. Ved vanlig bruk vil kirkerommet ha alteret plassert i øst, og 200 sitteplasser på separate stoler for menigheten. Det legges opp til at kirkerommet kan åpnes opp mot den eksisterende møtesalen, ved hjelp av foldevegger.
Dette gir en sal på 300 m2, som kan romme 340 mennesker. Alteret, som vil være en stor massivtreskive på hjul, vil være flyttbart, og fremdeles stå sentralt i rommet.

Premiering

Prosjektet ble premiert med tredjeplass i åpen arkitektkonkurranse om Tana Bru kirke, avholdt i 2014.