Bodø Rådhus

Konkurranse om utforming av tilbygg til Bodø Rådhus, høsten 2013.

Medarbeidere: Jan G. Digerud, Merete Wiel Finckenhagen, Bård Lindqvist, Ole Marius Manskow Løken.

Vårt forslag har som intensjon å synliggjøre Bodøs viktige offentlige bygninger som rammen om et tydelig urbant byrom som i folks bevissthet vil kunne benevnes Rådhusplassen.

Den nye rådhusplassen er i sin helhet tenkt offentlig tilgjengelig som park og arena for ulike aktiviteter.

Sentralt i det nye rådhustilbygget er plassert en glass- og stålkonstruksjon, i form av en tind som vokser ut av plassgulvet og hever seg over gesimsnivå. Foruten å fungere som nybyggets indre bæresystem, gir denne konstruksjonen dagslys til administrasjonens syv etasjer. Den danner også et overdekket, offentlig tilgjengelig interiør midt i byen. Om kvelden og i vintermørket vil rommet lyses opp. Fra dette rommet vil man ha adgang til rådhusets nye hovedinngang, og til parkeringen under. Man vil også ha utsyn til gjenkjennelig omkringliggende bebyggelse.

Fra dette nivået finner man også adgang til offentlige utsiktsplattformer og restaurant på nybyggets tak.