Nytt stillerom og prestekontor på KG

Vi har prosjektert nytt stillerom med tilhørende forgang og prestekontor i en tidligere håndverkssal på Kristelig Gymnasium.

Rommet er tenkt brukt til tilbaketrekning fra en hektisk skolehverdag, lystenning, tenkning, bønn og lesing av tekster. Det skal også kunne brukes til mindre samlinger med opptil 50 personer.

Lamellene i kryssfinér symboliserer KGs logo og filosofi - treet. De ulike kryssfinérformene danner til sammen en omsluttende form, og følelsen av å sitte under en trekrone.

Stillerommet har faste sitteplasser langs sidene, med mulighet til å trekke ut sittemøbler for å doble kapasiteten ved behov.

Ferdigstilt desember 2016