Trappehus og veranda på tomannsbolig

Den horisontaldelte tomannsboligen fra 1939 er oppført i en stil som ligger nært opp til datidens funksjonalisme.

Huset har i dag en felles inngang på nordsiden, med trapperom innenfor. Det nye, uisolerte trappehuset gjør at eksisterende trapperom kan innlemmes i boligseksjonene fremfor å være fellesareal. Trappehuset rommer også en bod med tilgang fra hagen.

Verandaen på husets sydside er tenkt integrert med husets eksisterende panel, og bærende konstruksjoner er lagt inn i rekkverket, fremfor å ligge under verandaen.
Trappehus og veranda overbygges med like pergolakonstruksjoner.
Det er i tillegg prosjektert bruksendring og en mindre fasadeendring av kjelleretasje.

Prosjektet er under utarbeidelse høsten 2015