Tilbygg ved fjorden

Tilbygget utføres med kontrasterende form og fasadeuttrykk sammenlignet med eksisterende enebolig.

Boligen har tidligere vært gjenstand for utvidelse som har forlenget husets fasade mot sjøen. Det nye tilbygget knytter seg, på fasaden mot fjorden, til eksisterende hus der dette opprinnelig ble avsluttet. Slik kommer den opprinnelige huskroppen til syne, mens tilbygget tydelig viser hvor huset er utvidet.

Tilbygget er kledt med vedlikeholdsfritt cedertre fra Svenneby Sag, med gesims- og vindusbeslag i kobber.

Oppført av Habitat Entreprenør, med planlagt ferdigstillelse 1. halvår 2018.