Heggeli Hage

Opprinnelig villa oppført i 1906, med tilbygg i 1916 og 1978. Villaen står på Byantikvarens "Gul liste" som verneverdig.

Villaen er oppgradert og utviklet til tre boenheter. Målet for prosjekteringen har vært å ivareta bygningens egenart samtidig som den får nødvendig oppgradering og ny oppdeling.
Villaen er en del av boligprosjektet Heggeli Hage.


Foto av ferdig prosjekt: Studio Oslo
Interiørstyling av ferdig prosjekt: EMEM Interiørhjelp