Leilighetsutbygging, Kongsvinger20 leiligheter med universell utforming sentralt i Kongsvinger.
For å tilpasses eksisterende villabebyggelse i området er bygningene brutt opp slik at de fremstår som mindre, separate volumer. Husenes mansardtak er inspirert av eiendommens opprinnelige våningshus.

Under prosjektering 2015