Sivilarkitekt
Jan G. Digerud
Medeier

jan@baseark.no
Tlf. 906 26 065

Sivilarkitekt
Geir Dingstad
Medeier

geir@baseark.no
Tlf. 957 25 502

Sivilarkitekt
Merete Wiel Finckenhagen
Medeier

merete@baseark.no
Tlf. 906 24 734

BASE Arkitekter består for tiden av tre sivilarkitekter. Jan G. Digerud er Professor Emeritus ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Geir Dingstad er timelærer ved Kunsthøgskolen i Oslo. Merete Wiel Finckenhagen er leder av Finansrådet og medlem av Rådet for etikk og tvister i Oslo Arkitektforening.

BASE Arkitekter gjennomfører oppdrag innen:

Kontor og forretningsbygg, regulerings- og planarbeid, layout, interiør, boliger, fritidshus, rehabilitering og restaurering, visuell og romlig presentasjon.

Nåværende og tidligere oppdragsgivere inkluderer:

DNB Eiendom AS, Andenæs Eiendom AS, Fred. Olsen & Co., Teleplan AS, Forsvarsbygg, Det Kongelige Hoff, Nordea ASA, Jernbaneverket, Veidekke ASA, Statsbygg, Norconsult AS.

Kontoret har stor interesse for arkitekturhistorie. Både Jan G. Digerud og Geir Dingstad har jevnlig undervisning og guiding i Roma for studenter og andre interesserte.